Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
Nghị quyết của HĐQT trình ĐHĐCĐ lần thứ 10 năm 2010


Nội dung Nghị quyết được thể hiện ở tập tin đính kèm

Download (Right Click - Chọn Save Link as)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lần thứ 10 năm 2010 ( 27/4/2010 )
Nghị quyết của HĐQT trình ĐHĐCĐ lần thứ 10 năm 2010 ( 27/4/2010 )
NỘI DUNG ĐHĐCD LẦN THỨ 10 NĂM 2010 ( 5/4/2010 )
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/v trình ĐHĐCĐ lần thứ 10 ( 5/4/2010 )
NỘI DUNG ĐHĐCD LẦN THỨ 10 NĂM 2010 ( 5/4/2010 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 ( 30/3/2010 )
Thông báo V/v đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ( 15/3/2010 )
THÔNG BÁO ( 1/2/2010 )
CÔNG VĂN CỦA TT LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ( 1/2/2010 )
Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán năm 2009 ( 22/1/2010 )
Danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 ( 22/1/2010 )
THÔNG CÁO BÁO CHÍ ( 11/1/2010 )
Thông tin về Doanh nghiệp ( 6/1/2010 )
Thông báo V/v: Lưu ký chứng khoán và Niêm yết cổ phiếu ( 5/1/2010 )
Thông báo ( 10/12/2009 )
Niêm yết cổ phiếu ( 9/12/2009 )
THÔNG BÁO ( 26/10/2009 )
THÔNG BÁO ( 5/10/2009 )
THÔNG BÁO ( 24/9/2009 )
Nghị quyết: Về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Điều chỉnh hạn mức đầu tư tài chính ( 17/9/2009 )
1 2

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd