Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nội dung của Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc phê duyệt báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2010 xem tại tập tin đính kèm.

Download (Right Click - Chọn Save Link as)

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013 ( 23/4/2013 )
QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TÊN GỌI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY ( 19/11/2012 )
NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN ĐHĐCĐ LẦN THỨ 11 NĂM 2011 ( 18/4/2011 )
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 2 NĂM 2010 ( 24/1/2011 )
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( 26/7/2010 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd