Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 2 NĂM 2010


 

Nội dung của Nghị quyết của Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng V/v Phê duyệt báo quyết toán tài chính quý 4 năm 2010 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2010 thể hiện ở tập tin đính kèm
Download (Right Click - Chọn Save Link as)

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013 ( 23/4/2013 )
QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI TÊN GỌI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY ( 19/11/2012 )
NGHỊ QUYẾT - BIÊN BẢN ĐHĐCĐ LẦN THỨ 11 NĂM 2011 ( 18/4/2011 )
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 2 NĂM 2010 ( 24/1/2011 )
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( 26/7/2010 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd