Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011


Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng xem tại tập tin đính kèm

Download (Right Click - Chọn Save Link as)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 ( 2/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 - BẢN TIẾNG ANH ( 2/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010 ( 7/3/2011 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 ( 24/1/2011 )
BCQTTC ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT KẾT THÚC VÀO NGÀY 30-06-2010 ( 13/8/2010 )
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ II-2010 ( 26/7/2010 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd