Truy cập
  Visitor:26845
  Online:
   Thời tiết 
   Tỷ giá ngoại tệ
   Giá vàng
 Liên kết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 - BẢN TIẾNG ANH


Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản tiếng Anh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng xem tại tập tin đính kèm

Download (Right Click - Chọn Save Link as)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 ( 2/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 - BẢN TIẾNG ANH ( 2/3/2012 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010 ( 7/3/2011 )
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 ( 24/1/2011 )
BCQTTC ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT KẾT THÚC VÀO NGÀY 30-06-2010 ( 13/8/2010 )
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ II-2010 ( 26/7/2010 )

Bản Quyền (C) 2008: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Số 68 Hai Bà Trưng - Dalat - Lâm Đồng
Điện thoại: 84.63.3821854-3833850-Fax:063832542
Website:www.lhc.com.vn ,  Email:xdthuyloild@vnn.vn
Design By: Tin Trung Co., Ltd